Nie odwracaj wzroku! Bądź świadomy i reaguj na przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki

Wykorzystywanie seksualne dzieci (tj. osób do 18 r.ż.) w kontekście podróży i turystyki, to poważny problem występujący na całym świecie. Wielu dzieciom nie udaje się pomóc, gdyż osoby, które obserwują niepokojące sytuacje np. na terenie hoteli, moteli, barów, restauracji, dyskotek czy podczas podróży dziecka z osobą dorosłą lub bez opieki np. liniami lotniczymi, pociągami, samochodami, nie decydują się na przekazanie informacji Policji.
Wierzymy, że dzięki wspólnej inicjatywie Fundacji Dzieci Niczyje, Komendy Głównej Policji, ECPAT International, partnerów kampanii i partnerów z branży turystycznej, zmobilizujemy społeczeństwo do reagowania na niepokojące sytuacje i stworzymy możliwość łatwiejszego informowania Policji o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki.

Jak definiujemy problem wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki ?
Turystyka seksualna to jedna z form komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby dorosłe, które podróżują za granicę lub przemieszczają się na terenie jednego kraju. Turystyka seksualna jest powiązana z różnymi formami wykorzystywania dzieci, na które składają się przestępstwa: prostytucja, pornografia i handlem dziećmi. Sprawcy korzystają z bazy turystycznej – hoteli, restauracji, ośrodków wypoczynkowych, linii lotniczych, taksówek, biur podróży etc. Mogą nawiązywać kontakty z dziećmi w różnych okolicznościach np. przez Internet, na ulicy, na plaży, w pięciogwiazdkowych hotelach lub w tanich bazach noclegowych, klubach, barach, restauracjach, dworcach, pod szkołą. Nikt, kto wykorzystuje seksualnie dzieci, nie powinien pozostać bezkarny, nawet, jeżeli robi to poza granicami Polski. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka ONZ „dziecko” to każda osoba poniżej 18. r.ż.

Kiedy należy wysłać zgłoszenie lub zadzwonić?
Policja może skutecznie przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, jeżeli osoby, które zaobserwują niepokojące sytuacje powiadomią ją o tym. Jeżeli zaobserwowana przez Państwa niepokojąca sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji, należy zadzwonić na 997 lub 112, w pozostałych sytuacjach wysłać zgłoszenie przez formularz „ZGŁOŚ”. Nawet, jeżeli nie mają Państwo konkretnych dowodów wskazujących na popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka, możecie zasygnalizować sytuację wzbudzającą podejrzenie wykorzystywania seksualnego dziecka. W ten sposób zwrócicie uwagę służb na specyficzne miejsca czy osoby. W formularzu mogą Państwo opisać zaobserwowaną sytuację, a Policja przeanalizuje informacje i zdecyduje czy wszcząć postępowanie.

Kto otrzymuje informacje wysłane w zgłoszeniu?
Wypełniony formularz jest przesyłany bezpośrednio do wydziału kryminalnego właściwej komendy wojewódzkiej Policji lub komendy stołecznej, z jednoczesnym powiadomieniem Biura Służby Kryminalnej KGP. Informacje będą weryfikowane przez policjantów operacyjnie. Informacje podane przez osobę zgłaszającą podlegają ochronie danych. Fundacja Dzieci Niczyje nie otrzymuje i nie ma dostępu do danych przekazanych w formularzu. Rolą Fundacji jest informowanie o problemie za pośrednictwem strony, udostępnianie materiałów i publikacji dotyczących przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w kontekście podróży i turystyki.

Jeżeli informacje są przekierowywane na Policję, w jakim celu stworzono dodatkową stronę www ?
Strona i formularz zgłoszeniowy zostały opracowane przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Komendą Główną Policji w celu ułatwienia zgłaszania niepokojących sytuacji, wskazujących na wykorzystywanie seksualne dziecka w kontekście podróży i turystyki. Przez stronę internetową mogą Państwo przygotować zgłoszenie, bez konieczności przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, jeżeli sytuacja nie wymaga natychmiastowej reakcji i zgłoszenia pod numerem telefonu 997 lub 112. Podobne strony funkcjonują w innych krajach, więcej informacji na www.reportchildsextourism.eu

Czy Policja będzie się ze mną kontaktować?
Możliwe, że Policja będzie się chciała skontaktować w celu wyjaśnień i uzyskania dodatkowych informacji.

Czy mogę wysłać zgłoszenie anonimowo?
Tak, zgłoszenia można dokonać również bez podawania swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że wypełnienie formularza z zamiarem złożenia fałszywych oświadczeń lub wprowadzenia w błąd Policji podlega karze. Przekazane informacje mogą prowadzić do wszczęcia postępowania.

Czy mogę uzupełnić lub skasować moje zgłoszenie po jego wysłaniu ?
Po wysłaniu formularza nie można go wycofać, można natomiast skontaktować się z Policją i wyjaśnić, że został popełniony błąd.