Organizatorzy, honorowy patronat, partnerzy i finansowanie:

Organizatorzy:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Komenda Główna Policji
ECPAT International

Honorowy patronat:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka

Partnerzy:
Komenda Główna Straży Granicznej
KOPD Poznań
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Stowarzyszenia Pomocy “Iskierka”
Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES
Fundacja Non Licet
OIK Tomaszów
Stowarzyszenie Siemacha
TRR, Zielona Góra
SKM

Finansowanie:
Unia Europejska
ECPAT
SILICON VALLEY Community Foundation
SABRE
Accor
Grupa Hotelowa Orbis